Working Group on Echocardiography ikona

Klinika Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA

Kierownik Programu Strukturalnych Chorób Serca

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

tel.: 22/ 508.11.00

e-mail: pszymanski@ptkardio.pl

Chairperson:                                          Prof. CMKP dr hab. n. med. Piotr Szymański

Chairperson-Elect:                                Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Past-Chairperson:                                 Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska

Secretary:                                                Dr n. med. Paulina Wejner-Mik

Treasurer:                                               Dr n. med. Danuta Sorysz

 

Board members:                                    Prof. dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz

                                                                  Dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska

                                                                  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

                                                                      

Revision Committee:                             Prof. dr hab. n. med  Jarosław D. Kasprzak 

                                                                  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski

                                                                  Prof. dr hab. n. med. Mirosław Kowalski