XXII Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
data: 06.06.2024 - 08.06.2024
miejsce: Łódź, Polska
organizator: Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
XXII Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK jest cykliczną konferencją naukowo – szkoleniową przeznaczoną dla wszystkich zainteresowanych kardiologią dziecięcą i wadami wrodzonymi serca, od okresu prenatalnego do późnej dorosłości. Konferencja obejmuje najnowsze wytyczne kliniczne i naukowe w kardiologii dziecięcej i kardiologii wad wrodzonych serca. Tradycyjnie rozpoczyna się od warsztatów poświęconych najnowszym zagadnieniom z elektrokardiografii, echokardiografii i innych technik obrazowania. W tym roku planujemy także warsztaty morfologiczno – interwencyjne i sesje pielęgniarskie. Drugiego dnia odbywają się klasyczne sesje z tematyki dotyczącej wad serca, zaburzeń rytmu serca i innych patologii układu sercowo naczyniowego. W sobotę odbywają się sesje interdyscyplinarne oraz sesja z prezentacją intersujących przypadków.” Link do konferencji będzie umieszczony po wyborze organizatora logistycznego zdarzenia.