XVIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „NOWA KARDIOLOGIA-NOWA REHABILITACJA”
data: 12.02.2014 - 15.02.2014
miejsce: Ustroń, Polska
organizator: Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Rejestracja uczestników dostępna pod adresem WWW:
www.kardioreh.ptkardio.pl

Opłata wynosi przy zgłoszeniu:
do 15 stycznia 2014 – 300 zł
do 31 stycznia 2014 – 400 zł
od 1 lutego 2014 i do dnia rozpoczęcia Sympozjum – 500 zł

Bezpłatna rejestracja dla studentów dostępna pod adresem WWW:
www.kardioreh.ptkardio.pl


Kontakt z organizatorem:
Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji
Biuro Obsługi Konferencji
ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń,
tel. 33 854 16 32 wew. 243 lub 252, tel/fax. 33 854 51 31
e-mail: ptk@scr-ustron.com.pl