MOTIVATION for HEARTS 2014- IV Konferencja Inwazyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń
data: 27.10.2014 - 28.10.2014
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
MOTIVATION for HEARTS jest konferencją poświęconą najnowszym technologiom oraz technikom w dziedzinie kardiochirurgii, kardiologii inwazyjnej oraz chirurgii naczyniowej.

Dedykowana jest lekarzom specjalistom oraz lekarzom specjalizującym się w tych dziedzinach, a także współpracującym internistom, lekarzom rodzinnym i akademickiemu środowisku studentów wydziałów lekarskich.

Organizatorami Konferencji są działające w Wojskowym Instytucie Medycznym – Klinika Kardiochirurgii, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych oraz Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej.

Program naukowy jest wypełniony ogromem tematów nowoczesnych, które mogą wymagać od uczestnika przełamania schematów swojego myślenia.

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Kontakt: dr n. med. Grzegorz Suwalski, Przewodniczący Komitetu Naukowego
E-mail: grzegorz.suwalski@wp.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: wysłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, afiliacja) na adres e-mail: motivationforhearts2014@gmail.com
Opłaty: udział w konferencji jest bezpłatny