VI Konferencja Dydaktyczna Czasopisma Choroby Serca i Naczyń / V Zimowe Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej (SFSN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK)
data: 05.12.2014 - 06.12.2014
miejsce: Sopot, Polska
organizator: VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
Interesujący program naukowy, uwzględniający najnowsze standardy diagnostyki i terapii chorób układu sercowo-naczyniowego został przygotowany przez zespół wybitnych naukowców i klinicystów, których celem będzie dostarczenie słuchaczom najnowszych informacji i zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Konferencja skierowana jest do lekarzy internistów, kardiologów, hipertensjologów oraz lekarzy rodzinnych pragnących poszerzyć swoją wiedzę. Patronat nad spotkaniem objęła Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Ponadto podczas konferencji odbywać się będą, dodatkowo płatne, Warsztaty ABC opisu EKG prowadzone przez Pana Profesora Rafała Baranowskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz warsztatów na stronie internetowej


Kontakt: tel.: (58) 320 94 94, faks: (58) 320 94 60,
Email: chorobyserca2014@viamedica.pl
REJESTRACJA - http://www.chsin2014.konferencje.viamedica.pl/?lang=pl
Forma rejestracji: Elektroniczny system obsługi uczestników umożliwia rejestrację na zjeździe/konferencji, zgłaszanie streszczeń prac, ich ocenę przez recenzentów.
Termin uiszczenia opłaty: Uprzejmie informujemy, iż podczas Konferencji będzie możliwe wnoszenie opłat jedynie kartą płatniczą.

Udział w KonferencjiWarsztaty ABCUczestnictwo w Konferencji i Warsztatach
Opłata podstawowa230 zł90 zł320 zł
Opłata na miejscu270 zł120 zł390 zł


Informujemy, że obowiązują zniżki* na karty ViaClub. Szczegółowe informacje o ViaClub są dostępne na stronie: www.viaclub.pl
*Zniżka dotyczy tylko Konferencji

Opłata za konferencję zawiera:
• uczestnictwo w wykładach,
• materiały konferencyjne,
• wstęp na wystawę firm farmaceutycznych,
• publikacje promocyjne,
• poczęstunek podczas przerw.

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.