II Konferencja Kardiologiczno-Hipertensjologiczno- Angiologiczna 2015
data: 13.03.2015 - 14.03.2015
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
Szanowni Państwo,

W dniach 13–14 marca 2015 roku w Warszawie odbędzie się druga wspólna konferencja czasopism sercowo-naczyniowych Wydawnictwa Via Medica.

Na konferencję zapraszają Redaktorzy czasopism:

- „CARDIOLOGY JOURNAL”
- „CHOROBY SERCA I NACZYŃ”
- „FOLIA CARDIOLOGICA”
- „KARDIOLOGIA INWAZYJNA”
- „KARDIOLOGIA POLSKA”
- „NADCIŚNIENIE TĘTNICZE”

Jesteśmy przekonani, że Państwa udział zaowocuje wymiernymi korzyściami, a dobór tematów oraz dyskusje z udziałem szerokiego grona specjalistów sprawią, że nasza konferencja okaże się interesująca.

Licząc na Państwa aktywny udział w konferencji, pozostajemy z wyrazami szacunku.

Organizatorzy


REJESTRACJA
Forma rejestracji: Poprzez stronę internetową konferencji www.vectors.viamedica.pl (zakładka REJESTRACJA)
Opłaty:
Opłata promocyjna (do 31.01.2015) – 150 zł
Opłata podstawowa (1.02-12.03.2015) – 180 zł
Opłata na miejscu – 250 zł
Termin uiszczenia opłaty: -

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
Kontakt: tel.: (58) 320 94 94, faks: (58) 320 94 60
Email: vectors2015@viamedica.pl