Arythmix - Migotanie Przedsionków
data: 08.10.2021 - 09.10.2021
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Fundacja Rytm Serca
strona www: https://arythmix.pl/

Kompendium wiedzy nt. migotania przedsionków ODBIORCY: Kardiolodzy, interniści, neurolodzy, nefrolodzy, gastroenterolodzy TEMATYKA: Leczenie chorych z migotaniem przedsionków - codzienny problem lekarza rodzinnego, internisty, neurologa, a przede wszystkim kardiologa; wyniki late breaking trials nt. arytmii migotania przedsionków; profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych np. w chorobie nowotworowej, wadach zastawkowych, ostrych zespołach wieńcowych; jakimi metodami walczyć o rytm zatokowy; pill in the pocket; antykoagulacja po ablacji migotania przedsionków, antykoagulacja u chorych z punktacją ryzyka w skali CHA2DS2-VASc-1; uporządkowanie i klasyfikacja modyfikowalnych czynników ryzyka migotania i nowych danych pochodzących z rejestrów; propozycje oceny ryzyka zakrzepowo-zatorowego i wybór antykoagulacji; migotanie w niewydolności serca, kanałopatiach, wadach wrodzonych, leczenie migotania – zamykanie uszka lewego przedsionka. Do czynnego udziału w konferencji zapraszamy znamienitych wykładowców, posiadających dużą wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną.

FORMUŁA I MIEJSCE KONFERENCJI: Konferencja 2021 w formule tradycyjnej, Hotel Hilton, ul. Grzybowska, Warszawa. KOMITET NAUKOWY: Prof. Dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza, Prof. Dr hab. n. med. Andrzej Lubiński, Prof. Dr hab. n. med. Piotr Kułakowski