THT Conference 2022 - Educational Course on Structural Heart Diseases and Stroke

THT Conference 2022 - Educational Course on Structural Heart Diseases and Stroke
data: 03.03.2022 - 04.03.2022
miejsce: Katowice, Polska
organizator: THT Poland
strona www: www.thtconference.com
THT to coroczna, międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu przezcewnikowego leczenia chorób strukturalnych serca. Jej celem jest utworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji członków Zespołów Sercowych, a także prezentowanie najnowszych doniesień naukowych oraz osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie. Głównymi tematami Konferencji będą: TAVI: przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej TMVI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki mitralnej PAVTI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki płucnej i trójdzielnej LAAC: przezcewnikowe zamknięcie uszka lewego przedsionka Nowoczesne metody obrazowania w chorobach strukturalnych serca Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą mechanicznej trombektomii