Sekcja Echokardiografii ikona

Klinika Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA

Kierownik Programu Strukturalnych Chorób Serca

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

tel.: 22/ 508.11.00

e-mail: pszymanski@ptkardio.pl

Przewodniczący: Prof. CMKP dr hab. n. med. Piotr Szymański
Przewodniczący-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska
Sekretarz: Dr n. med. Paulina Wejner-Mik
Skarbnik: Dr n. med. Danuta Sorysz

 

Członkowie: Prof. dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz
  Dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

 

Komisja Rewizyjna: Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski
  Prof. dr hab. n. med. Mirosław Kowalski