Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny ikona

Centrum Kardiologiczne Pro Corde

ul. Nowowiejska 64-66/1a

50-315 Wrocław

e-mail: bartoszszafran73@gmail.com

Przewodniczący: Dr n. med. Bartosz Szafran
Przewodniczący-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Biernacka
Poprzedni Przewodniczący: Dr hab. n. med. Krzysztof Szydło
Sekretarz: Lek. med. Krzysztof Samiński
Skarbnik: Dr n. med. Artur Filipecki

 

Członkowie: Prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa
  Dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz
  Prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski
  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa
  Prof. dr hab. n. med. Iwona Cygankiewicz
  Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska