Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej ikona

I Katedra i Klinika Kardiologii

Pracownia Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A

02-097 Warszawa

tel.: 22/599. 29.58

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Filip M. Szymański
Przewodniczący-Elekt: Dr n. med. Iwona Gorczyca
Poprzedni Przewodniczący: Dr n. med. Marcin Barylski
Sekretarz: Lek. med. Anna Ryś-Czaporowska
Skarbnik: Dr n. med. Agnieszka Mickiewicz

 

Członkowie: Prof. dr. hab. n. med. Dariusz Kozłowski
  Dr n. med. Daniel Śliż
  Dr n. med. Radosław Bartkowiak
  Dr n. med. Katarzyna Starzyk

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
  Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
  Dr n. med. Marcin Wełnicki