Oddział Włocławski PTK

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

ul. Wieniecka 49

87-800 Włocławek

tel.:54/ 412.91.35

fax: 54/412.91.35

e-mail: grzebojarski@wp.pl

Przewodniczący:

Dr n. med. Grzegorz Bojarski

Przewodniczący-Elekt:

Lek. med. Łukasz Graczykowski

Poprzedni Przewodniczący:

Lek. med. Piotr Przybyszewski

Sekretarz/Skarbnik:

Dr n.med. Tomasz Borkowski

 

 

Członkowie:

Dr n. med. Wiesław Nowakowski

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący:

Dr hab. n. med. Jerzy Kopaczewski

 

Dr n. med. Jadwiga Janusz

 

Dr n. med. Krzysztof Grzesiuk