Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych ikona

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Macieja Jakubowskiego 2
30-688 Kraków
e-mail: mbbartus@cyfronet.pl

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś
Przewodniczący-Elekt: Prof. UM, dr hab. n. med. Marek Grygier
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski
Sekretarz: Dr hab. n. med. Michał Hawranek
Skarbnik: Dr n. med. Maciej Dąbrowski

 

Członkowie: Dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
  Prof. dr hab. n. med. Zenon Huczek
  Dr n. med. Paweł Kralisz
  Dr hab. n. med. Jacek Kusa
  Dr hab. n. med. Tomasz Roleder

 

Komisja Rewizyjna: Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki
  Prof. dr hab. n. med. Janusz Kochman
  Dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. UJ
  Prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
  Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Peruga

 

Biuro Zarządu AISN: ul. T. Kościuszki 43
  30-114 Kraków
  Tel: +48 531 555 499
  e-mail: biuroAISN@ptkardio.pl