Komisje ZG PTK w kadencji 2019-21

Komisja ds. współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie kardiologii
Prof. Adam Witkowski (Warszawa) – Przewodniczący
Prof. Przemysław Mitkowski (Poznań)
Prof. Jacek Legutko (Kraków)
Prof. Tomasz Hirnle (Białystok)

Komisja Informatyki i Telemedycyny
Prof. Ryszard Piotrowicz (Warszawa) – Przewodniczący
Dr hab. med. Paweł Krzesiński (Warszawa) – Z-ca Przewodniczącego
Dr med. Paweł Balsam (Warszawa) – Sekretarz
Dr hab. med. Ewa Piotrowicz (Warszawa)
Dr med. Bartosz Szafran (Wrocław)
Mgr Jan Pachocki (radca prawny, ekspert w zakresie aspektów prawnych telemedycyny)

Komisja Planowania i Rozwoju
Prof. Przemysław Mitkowski (Poznań) – Przewodniczący
Dr med. Krzysztof Chlebus (Gdańsk)
Prof. Tomasz Guzik (Kraków)
Prof. Zbigniew Kalarus (Zabrze)
Marta Słomka - HDC Economics (Warszawa)

Komisja Nauki i Grantów 
Prof. Wojciech Wojakowski (Katowice) – Przewodniczący
Dr hab. med. Grzegorz Smolka (Katowice)
Dr hab. med. Paweł Kleczyński (Kraków)
Prof. Krzysztof Reczuch (Wrocław)
Dr med. Mateusz Tajstra (Zabrze)
Prof. Krzysztof Milewski (Ustroń)
Dr hab. med. Zenon Huczek (Warszawa)

Komisja Inicjatyw Klinicznych 
Prof. UO Marek Gierlotka (Opole) – Przewodniczący
Prof. Mariusz Gąsior (Zabrze)
Prof. GUMED Miłosz Jaguszewski (Gdańsk)
Prof. Jarosław Kasprzak (Łódź)
Dr med. Beata Morawiec (Zabrze)
Prof. IK Maciej Sterliński (Warszawa)
Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań)

Komisja Promocji Zdrowia 
Prof. Anna Fijałkowska (Warszawa) – Przewodnicząca
Prof. Karol Kamiński (Białystok)
Prof. Wojciech Drygas (Warszawa)
Prof. Piotr Jankowski (Kraków)
Prof. Artur Mamcarz (Warszawa)
Prof. Tomasz Zdrojewski (Gdańsk)

Komisja Zagraniczna
Prof. Robert Gil (Warszawa) – Przewodniczący

Dr hab. med. Jacek Bil (Warszawa) – Sekretarz

Prof. Tomasz Guzik (Kraków)
Doc. Bartłomiej Guzik (Kraków)
Prof. GUMED Miłosz Jaguszewski (Gdańsk)


Komisja Wytycznych i Szkolenia
Prof. Andrzej Budaj (Warszawa) – Przewodniczący
Dr hab. med. Bronisław Bednarz (Warszawa)
Prof. Jarosław Drożdż (Łódź)
Prof. Anna Fijałkowska (Warszawa)
Prof. Przemysław Mitkowski (Poznań)
Dr hab. med. Tomasz Pawłowski (Warszawa)

Komisja ds. Współdziałania z Parlamentem i Administracją Państwową
Prof. Tomasz Zdrojewski (Gdańsk) – Przewodniczący
Prof. Grzegorz Raczak (Gdańsk)
Prof. Adam Witkowski (Warszawa)
Prof. Jarosław Kaźmierczak (Szczecin)
Prof. Przemysław Mitkowski (Poznań)
Prof. Marcin Grabowski (Warszawa)
Prof. Piotr Jankowski (Kraków)
Prof. Dariusz Dudek (Kraków)

Dr med. Krzysztof Chlebus (Gdańsk)

Komisja Statutowa
Prof. Rafał Baranowski (Warszawa) – Przewodniczący
Prof. Małgorzata Kurpesa (Łódź)
Prof. Przemysław Mitkowski (Poznań)
Prof. Romuald Ochotny (Poznań)
Prof. Piotr Pruszczyk (Warszawa)
Mec. Małgorzata Łozowska (Warszawa)

Komisja ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami Pacjenckimi

Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań) – Przewodnicząca

Dr med. Marta Kałużna-Oleksy (Poznań) – Z-ca Przewodniczącej

Prof. Ewa Jankowska (Wrocław)

Prof. Piotr Lipiec (Łódź)

Prof. Jadwiga Nessler (Kraków)

Prof. IK Maciej Sterliński (Warszawa)

Agnieszka Wołczenko (Warszawa) – Prezes Stowarzyszenia EcoSerce

 

Komisja Finansowa
Dr hab. Oskar Kowalski (Zabrze) – Przewodniczący
Prof. Przemysław Mitkowski (Poznań)
Prof. Paweł Buszman (Katowice)
Dyr. Finansowy Joanna Michałek (Warszawa)

Rzecznik ZG PTK
Prof. Marcin Grabowski (Warszawa)

Biuro Rzecznika:
Prof. Adam Witkowski (Warszawa)
Prof. Przemysław Mitkowski (Warszawa)
Prof. Jacek Legutko (Kraków)
Przedstawiciel Agencji PR współpracującej z ZG PTK


Pełnomocnik ZG PTK ds. Niewydolności Serca i Opieki Paliatywnej w Kardiologii
Prof. Jadwiga Nessler (Kraków)

Przedstawiciel ZG PTK ds. Kontaktu ze Strukturami PTK
Prof. Rafał Dąbrowski (Warszawa)

Pełnomocnik ZG PTK ds. Współpracy z MNiSzW
Prof. Piotr Pruszczyk (Warszawa)

Pełnomocnik ZG PTK ds. Udaru Mózgu i Interwencji Naczyniowych
Prof. UJ Piotr Musiałek (Kraków)