Komisje ZG PTK w kadencji 2021-23

Komisja Informatyki i Telemedycyny oraz Infrastruktury PTK
Dr hab. med. Paweł Krzesiński (Warszawa) – Przewodniczący
Prof. Ryszard Piotrowicz  (Warszawa)
Dr hab. Paweł Balsam (Warszawa)
Lek. Maciej Grymuza (Poznań)
Dr hab. Ewa Piotrowicz (Warszawa)
Prof. Bożena Werner (Warszawa)
Mec. Jan Pachocki (radca prawny, ekspert w zakresie aspektów prawnych telemedycyny)
Mgr Adrian Szulczyński (Grupa casuBTL, ekspert w zakresie rynku usług telemedycznych)
Dr med. Konrad Pieszko (Zielona Góra)

Komisja Nauki i Grantów
Prof. Wojciech Wojakowski (Katowice) – Przewodniczący
Dr hab. Zenon Huczek (Warszawa)
Prof. Krzysztof Reczuch  (Wrocław)
Dr hab. Wojciech Wańha (Katowice)
Dr med. Krzysztof Dyrbuś (Zabrze)
Dr hab. Paweł Kleczynski (Kraków)
Dr hab. Piotr Buszman prof. AFM (Bielsko-Biała)
Dr hab. Mateusz Tajstra (Zabrze)
Prof. Piotr Lipiec (Łódź)

Komisja Inicjatyw Klinicznych
Prof. Marek Gierlotka (Opole) – Przewodniczący
Dr hab. Maciej Wybraniec (Katowice, Klub 30) - Sekretarz
Prof. Aleksander Araszkiewicz (Poznań)
Prof. Stanisław Bartuś (Kraków)
Prof. Mariusz Gąsior (Zabrze)
Dr hab. Beata Morawiec, prof. SUM (Zabrze, Klub 30)
Dr hab. Agnieszka Pawlak prof. PAN (Warszawa)
Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań)
Prof. Maciej Sterliński (Warszawa)
Prof. Agnieszka Tycińska (Białystok)

Komisja Promocji Zdrowia ZG PTK
Prof. Piotr Jankowski (Kraków) – Przewodniczący
Prof. IK Piotr Dobrowolski (Warszawa)
Prof. Anna Fijałkowska (Warszawa)
Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska prof. SUM (Katowice)
Prof. Andrzej Pająk (Kraków)
Dr med. Daniel Śliż (Warszawa)
Prof. Tomasz Zdrojewski (Gdańsk)
Dr med. Paweł Nadrowski (Katowice)

Komisja Zagraniczna
Dr hab. med. Michał Farkowski (Warszawa) – Przewodniczący
Dr hab. Jacek Bil (Warszawa)
Dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (Warszawa)
Dr hab. Michał Mazurek (Zabrze)
Dr med. Błażej Michalski (Łódź)
Dr med. Marta Załęska-Kocięcka (Warszawa)
Prof. Paweł Burchardt (Poznań)
Prof. Piotr Jankowski (Warszawa)

Komisja Wytycznych
Prof. Agnieszka Tycińska (Białystok) – Przewodnicząca
Prof. Andrzej Budaj (Warszawa) – Były Przewodniczący
Prof. Stanisław Bartuś (Kraków)
Prof. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (Warszawa)
Prof. Aldona Kubica (Bydgoszcz)
Dr hab. Robert Zymliński (Wrocław)
Dr med. Michał Hawranek (Katowice)

Komisja Szkolenia
Prof. Anna Fijałkowska (Warszawa) – Przewodnicząca
Prof. Andrzej Budaj (Warszawa)
Prof. Piotr Kułakowski (Warszawa)
Prof. Marcin Kurzyna (Warszawa)
Prof. Maciej Lesiak (Poznań)
Prof. Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
Dr hab. Grażyna Brzezińska- Rajszys prof. nadzw (Warszawa)
Dr. med. Karolina Kupczyńska (Łódź)
ex officio Przewodniczący Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK

Komisja Statutowo-Regulaminowa
Prof. Rafał Baranowski (Warszawa) – Przewodniczący
Prof. Piotr Jankowski (Kraków)
Prof. Małgorzata Kurpesa (Łódź)
Mec. Małgorzata Łozowska (Warszawa)
Prof. Romuald Ochotny (Poznań)
Prof. Piotr Pruszczyk (Warszawa)
Prof. Miłosz Jaguszewski (Gdańsk)

Komisja ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami Pacjentów
Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań) – Przewodnicząca
Dr med. Marta Kałużna-Oleksy (Poznań) – Z-ca Przewodniczącej
Prof. Ewa Jankowska (Wrocław)
Prof. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz (Wrocław)
Prof. Jadwiga Nessler (Kraków)
Prof. Maciej Sterliński (Warszawa)
Dr hab. Ewa Jędrzejczyk-Patej (Zabrze)
Dr med. Anna Mazurek-Kula (Łódź)
Agnieszka Wołczenko (Warszawa) - Prezes Stowarzyszenia EcoSerce, Prezes Porozumienia Organizacji Kardiologicznych

Komisja Finansowa
Prof. Maciej Sterliński (Warszawa) – Przewodniczący
Dyr. Finansowy Joanna Michałek (Warszawa)
Prof. SUM Oskar Kowalski (Zabrze)
Prof. Robert Gil (Warszawa)

Komisja ds. Konkursów i Przetargów
Prof. Paweł Burchardt (Poznań) – Przewodniczący
Prof. Przemysław Mitkowski (Poznań)
Prof. Adam Witkowski (Warszawa)
Prof. Robert Gil (Warszawa)
Prof. Maciej Sterliński (Warszawa)

Komisja ds. Wniosków o Patronaty i Opinie
Dr hab. med. Mateusz Tajstra (Zabrze) – Przewodniczący
Dr hab. Ewa Jędrzejczyk-Patej (Zabrze)
Dr med. Jacek Niedziela (Zabrze)
Prof. nadzw. Agata Bielecka-Dąbrowa (Łódź)
Dr med. Piotr Feusette (Opole)
Dr hab. Iwona Gorczycka-Głowacka (Kielce)

Komitet ds. Współpracy z Urzędami Regulacyjnymi
Prof. Piotr Szymański (Warszawa) – Przewodniczący
Dr hab. Szymon Darocha (Warszawa) - Sekretarz
Dr hab. Michał Hawranek (Zabrze)
Dr hab. Andrzej Gackowski prof. UJ (Kraków)
Dr hab. Adam Sokal (Zabrze)
Dr hab. Filip Szymański prof. UKSW (Warszawa)
Dr hab. Agnieszka Pawlak prof. PAN (Warszawa)
Dr med. Monika Kowalczyk-Domagała (Warszawa)

Ex officio:
Prof. Robert Gil (Warszawa) – Prezes Elekt PTK
Prof. Tomasz Zdrojewski (Gdańsk) – Pełnomocnik ZG PTK ds. kontaktów z Parlamentarzystami i Administracją Państwową

Rzecznik Prasowy PTK
Prof. Marcin Grabowski (Warszawa)

Komitet Byłych Prezesów PTK
Prof. Adam Witkowski (Warszawa) – Przewodniczący

Pełnomocnik ZG PTK ds. kontaktów z Parlamentarzystami i Administracją Państwową
Prof. Tomasz Zdrojewski (Gdańsk) – Przewodniczący

Pełnomocnik ZG PTK ds. Struktur PTK
Prof. Stanisław Bartuś (Kraków)

Pełnomocnik ZG PTK ds. Kompleksowej Opieki nad Pacjentami z Niewydolnością Serca
Prof. Jadwiga Nessler (Kraków)

Pełnomocnik ZG PTK ds. Udaru Mózgu i Interwencji Naczyniowych
Prof. UJ Piotr Musiałek (Kraków)

Pełnomocnik ZG PTK ds. Współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki
Prof. Piotr Pruszczyk (Warszawa)