Komisje PTK w kadencji 2019-2021

Komisja Rewizyjna PTK w kadencji 2019-2021

Prof. Zbigniew Gąsior (Katowice) - Przewodniczący
Prof. Danuta Czarnecka (Kraków)
Prof. Karol Kamiński (Białystok)
Prof. Jarosław Kasprzak (Łódź)
Dr hab. n. med. Krzysztof Szydło (Katowice)

 

Komisja Nagród PTK w kadencji 2019-2021
Prof. Piotr Lipiec (Łódź) - Przewodniczący
Dr hab. n. med. Krzysztof Milewski (Katowice)
Prof. Agnieszka Tycińska (Białystok)
Prof. Jerzy Wranicz (Łódź)
Prof. Krzysztof Żmudka (Kraków)

Komisja Wyborcza PTK w kadencji 2019-2021
Prof. Hanna Szwed (Warszawa) - Przewodnicząca
Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk (Białystok) - Sekretarz
Dr n. med. Artur Filipecki (Katowice)
Dr n. med. Bartłomiej Guzik (Kraków)
Dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski (Wrocław)
Prof. Romuald Ochotny (Poznań)
Prof. Piotr Ponikowski (Wrocław)