Komisje PTK w kadencji 2021-2023

Komisja Rewizyjna PTK w kadencji 2021-2023

Prof. Jarosław Kasprzak - Przewodniczący
Prof. Karol Kamiński
Prof. Dariusz Kozłowski
Prof. Jadwiga Nessler
Prof. Andrzej Wysokiński

 

Komisja Nagród PTK w kadencji 2021-2023
Prof. Przemysław Leszek - Przewodniczący
Prof. Michał Ciurzyński
Prof. Rafał Dąbrowski 
Prof. Grzegorz Gajos 
Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk 

Komisja Wyborcza PTK w kadencji 2021-2023
Prof. Adam Witkowski
Dr n. med. Artur Filipecki
Dr hab. n. med. Bartosz Hudzik
Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Dr hab. n. med. Małgorzata Knapp
Prof. UJ dr hab. n. med. Marek Rajzer
Dr n. med. Bartosz Szafran