Komitet Naukowy Kongresów w kadencji 2019-21

Przewodniczący KNK: prof. Zbigniew Gąsior
Z-ca Przewodniczącego: prof. Dariusz Dudek
Prezes-Elekt PTK: prof. Przemysław Mitkowski
Konsultant Krajowy ds. Kardiologii: prof. Jarosław Kaźmierczak
Red. Naczelny KP: prof. Anetta Undas
Przew. Komisji Wytycznych i Szkolenia ZG PTK: prof. Andrzej Budaj
Sekretarz: dr hab. Maciej Haberka

GRUPY TEMATYCZNE W KNK

Grupa I:
kardiologia interwencyjna, kardiochirurgia, intensywna terapia kardiologiczna

Prof. Mariusz Gąsior
Prof. Marek Gierlotka
Prof. Robert Gil
Prof. Tomasz Hirnle
Prof. UJ Jacek Legutko
Dr hab. Miłosz Jaguszewski
Prof. Agnieszka Tycińska
Prof. Wojciech Wojakowski

Grupa II:
elektrokardiologia

Prof. Małgorzata Kurpesa
Prof. IK Maciej Sterliński
Dr hab. Krzysztof Szydło

Grupa III:
wady serca, kardiologia dziecięca

Prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys
Dr hab. Monika Komar
Prof. Edyta Płońska-Gościniak

Grupa IV:
obrazowanie

Prof. Wojciech Kosmala
Prof. Mariusz Kruk
Prof. Małgorzata Pyda
Prof. Piotr Lipiec
Prof. Beata Chrapko

Grupa V:
niewydolność serca, krążenie płucne

Prof. UJ Andrzej Gackowski
Prof. UJ Grzegorz Kopeć
Prof. IK Przemysław Leszek
Prof. Tatiana Mularek-Kubzdela
Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj

Grupa VI:
prewencja, rehabilitacja, nadciśnienie tętnicze, inne

Prof. Anna Jegier
Prof. Rafał Dąbrowski
Prof. Artur Mamcarz
Prof. Tomasz Zdrojewski
Prof. Krzysztof Filipiak
Prof. Piotr Jankowski

Grupa VII:
kardiologia eksperymentalna, badania podstawowe

Prof. Ewa Stępień
Prof. Tomasz Smoleński

Grupa VIII:
Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej

Prof. Izabella Uchmanowicz
Mgr Piotr Hetman
Dr Renata Wolfshaut-Wolak