Komitet Naukowy Kongresów w kadencji 2021-23

Przewodniczący: prof. Jacek Legutko
Z-ca Przewodniczącego: prof. Piotr Pruszczyk
Poprzedni Przewodniczący: prof. Zbigniew Gąsior
Sekretarz: dr hab. Krzysztof Bryniarski
Prezes PTK: prof. Przemysław Mitkowski
Prezes-Elekt PTK: prof. Robert Gil
Konsultant Krajowy ds. kardiologii: prof. Tomasz Hryniewiecki
Redaktor Naczelny Kardiologii Polskiej: prof. Anetta Undas
Przewodnicząca Komisji ds. Wytycznych ZG PTK: prof. Agnieszka Tycińska
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń ZG PTK: prof. Anna Fiałkowska
Przewodnicząca Klubu 30 PTK: dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Przedstawiciel KO Międzynarodowego Kongresu PTK w roku 2023: prof. Maciej Lesiak

GRUPY TEMATYCZNE W KNK

Grupa I:
kardiologia interwencyjna, kardiochirurgia, intensywna terapia kardiologiczna 
Prof. Mariusz Gąsior – koordynator
Prof. Marek Grygier
Dr hab. Przemysław Trzeciak
Prof. Piotr Suwalski
Prof. Adam Witkowski
Prof. Marek Gierlotka
Prof. Stanisław Bartuś

Grupa II:
elektrokardiologia 
Prof. Maciej Sterliński - koordynator
Dr hab. Maciej Kempa
Prof. Elżbieta Biernacka
Dr hab. Michał Farkowski
Prof. Radosław Lenarczyk

Grupa III:
wady serca, kardiologia dziecięca 
Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk - koordynator
Prof. Tomasz Hryniewiecki
Prof. UJ Monika Komar
Prof. Jacek Kusa
Prof. Edyta Płońska-Gościniak

Grupa IV: 
obrazowanie 
Prof. Piotr Lipiec - koordynator
Prof. Katarzyna Mizia-Stec
Dr hab. Maciej Haberka
Prof. Magdalena Kostkiewicz
Prof. Andrzej Gackowski

Grupa V:
niewydolność serca, krążenie płucne
Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj - koordynator
Prof. Małgorzata Lelonek
Dr n. med. Ewa Mroczek
Prof. Grzegorz Kopeć
Prof. Przemysław Leszek

Grupa VI: 
prewencja, rehabilitacja, nadciśnienie tętnicze, inne 
Prof. Rafał Dąbrowski - koordynator
Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska
Dr med. Agnieszka Mawlichanów
Dr hab. Iwona Gorczyca-Głowacka
Prof. Aleksander Prejbisz
Prof. Tomasz Zdrojewski
Prof. Piotr Jankowski

Grupa VII:
kardiologia eksperymentalna, badania podstawowe
Prof. Ewa Stępień - koordynator
Prof. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
Prof. Piotr Buszman

Grupa VIII:
Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej 
Prof. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz - koordynator
Dr n. o zdr. Renata Wolfshaut-Wolak
Prof. n. o zdr. Aldona Kubica