Regulamin tworzenia w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym („PTK”) opinii komisji, asocjacji i sekcji PTK oraz stanowisk ekspertów PTK

Regulamin tworzenia w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym („PTK”) opinii komisji, asocjacji i sekcji PTK oraz stanowisk ekspertów PTK

 

1. Zarząd Główny, komisje, asocjacja i sekcje PTK mogą inicjować tworzenie opinii oraz stanowisk ekspertów PTK dotyczących zagadnień medycznych bardziej szczegółowych, technicznych lub aktualnych niż zawarte w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego („ESC”) /PTK.

Opinie komisji, asocjacji i sekcji PTK oraz stanowiska ekspertów PTK powinny być spójne z wytycznymi ESC/PTK.

2. Opinie komisji, asocjacji i sekcji PTK nie wymagają oceny Zarządu Głównego PTK, są proponowane i zatwierdzane przez odpowiednie komisje, zarządy asocjacji lub sekcji PTK, podlegają recenzji przez co najmniej 2 recenzentów wyznaczonych przez Komisję Wytycznych i Szkolenia PTK i są zamieszczane do publikacji w Kardiologii Polskiej. Szczegóły edytorskie są uzgadniane z Redakcją Kardiologii Polskiej.

3. Stanowiska ekspertów PTK podlegają ocenie i zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTK na następujących zasadach:

a) wniosek z propozycją stworzenia stanowiska ekspertów PTK powinien być zgłoszony na piśmie do Zarządu Głównego PTK wraz z uzasadnieniem, zakresem tematycznym i składem autorów/ekspertów;

b) Zarząd Główny PTK:

i) podejmuje decyzję o zasadności przygotowania stanowiska ekspertów PTK i powołuje recenzentów oraz przekazuje materiały Komisji Wytycznych i Szkolenia PTK; bądź

ii) uznaje przygotowanie stanowiska ekspertów PTK za bezzasadne, a niezależnie od rodzaju decyzji każdorazowo informuje o swojej decyzji wnioskodawców;

c) w przypadku decyzji Zarządu Głównego PTK o zasadności stworzenia stanowiska ekspertów PTK, po otrzymaniu manuskryptu i recenzji oraz sprawdzeniu spójności z wytycznymi ESC/PTK Komisja Wytycznych i Szkolenia PTK przygotowuje materiał do zatwierdzenia stanowiska ekspertów PTK przez Zarząd Główny PTK;

d) w przypadku zatwierdzenia stanowiska ekspertów PTK przez Zarząd Główny PTK manuskrypt kierowany jest do publikacji w Kardiologii Polskiej. Szczegóły edytorskie są uzgadniane z Redakcją Kardiologii Polskiej.

Regulamin tworzenia w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym („PTK”) opinii komisji, asocjacji i sekcji PTK oraz stanowisk ekspertów PTK.