Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca

Rok publikacji wytycznych: 2016
Data publikacji na portalu: 2019-10-02
Problem: niewydolność serca
Pobierz Plik PDF