Wytyczne ESC dotyczące stymulacji serca i terapii resynchronizującej

Rok publikacji wytycznych: 2013
Data publikacji na portalu: 2019-10-09
Problem: stymulacja serca, resynchronizacja serca
Pobierz Plik PDF

Poprzednie wersje

Data publikacji Wytyczne
2007 Wytyczne dotyczące stymulacji serca i resynchronizacji