Zapraszamy do udziału w kursie: Obrazowanie serca przy pomocy rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, Multimedialna Platforma Edukacyjna PTK

2013-02-01
Szanowni Państwo,

zgodnie z obietnicą, zapraszamy do udziału w kursie: Obrazowanie serca przy pomocy rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, który już jest dostępny na Multimedialnej Platformie Edukacyjnej PTK.

Jakie jest miejsce rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w codziennej praktyce lekarskiej?
W najnowszych wytycznych?

Jakie są ograniczenia tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego?

Czy stenty wieńcowe stanowią przeciwwskazania do wykonania badania rezonansu magnetycznego?

Odpowiedzi na te i wiele innych ważnych pytań otrzymacie Państwo biorąc udział w kursie. Kurs, w którym udział Państwu proponujemy został przygotowany przez zespół 14 ekspertów, którzy opracowali 15 wyjątkowo interesujących lekcji podzielonych na dwa bloki:
Rezonans magnetyczny serca i Tomografia komputerowa serca.

Obie metody diagnostyczne stosowane są coraz szerzej. Niewiele jest jednak ośrodków na tyle doświadczonych w zastosowaniu tych badań w kardiologii, żebyście wszyscy Państwo mogli tam odbyć szkolenia. Dzięki Platformie Edukacyjnej PTK, macie Państwo szansę na szkolenie przez ekspertów i na sprawdzenie swojej wiedzy.

Zapraszamy do udziału w tym niezwykle ważnym, innowacyjnym projekcie edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Zapraszamy na Multimedialną Platformę Edukacyjną PTK!

Prof. dr hab. med. Jarosław Drożdż                 Prof. dr hab. med. Janina Stępińska
Przewodniczący Rady Naukowej                     Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Multimedialnej Platformy Edukacyjnej