Konkurs oryginalnych prac studenckich na XVII Międzynarodowym Kongresie PTK

2013-04-10
Informujemy, że podczas Międzynarodowego Kongresu PTK 2013 we Wrocławiu odbędzie się konkurs oryginalnych prac studenckich. Zapraszamy studentów do zgłaszania prac poprzez system abstraktowy. Po zalogowaniu się w systemie prosimy o wybór wydarzenia: „XVII Międzynarodowy Kongres PTK – 2013 – konkurs oryginalnych prac studenckich” – i zgłoszenie pracy. Aby skorzystać z pomocy prosimy o wybór z górnego menu opcji POMOC, po lewej stronie pokażą się zagadnienia do wyboru.

Termin zgłaszania prac studenckich upływa 22 kwietnia 2013 roku.


Uwaga:
- w przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z Administratorem Systemu PTKCzłonkowie: Anna Zan, +48 605 090409, e-mail: ptkczlonkowie(małpa)gbbsoft.pl, (pn-pt 8:00-16:00).
- w przypadku pytań związanych ze zgłaszaniem i przyjmowaniem prac konkursowych prosimy o kontakt z przedstawicielem Biura Organizatora: Ewa Majchrzak, +48 66 202 11 87, e-mail: ewa.majchrzak(małpa)casusbtl.pl, (pn-pt 9:00-17:00)

Regulamin prac konkursu zamieszczamy poniżej:
Studencka Sesja Abstraktowa

REGULAMIN KONKURSU ORYGINALNYCH PRAC STUDENCKICH KONGRESU PTK 2013

1. Patronat nad Konkursem Oryginalnych Prac Studenckich obejmuje Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
2. Organizatorem sesji konkursowej jest Przewodniczący Klubu 30 PTK oraz Przewodniczący KNK PTK.
3. Pierwszym autorem zgłaszanej pracy jest student studiów II stopnia (nie uczestnik studiów doktoranckich), który deklaruje dominujący wkład w przygotowanie pracy.
4. Autorami pracy są w większości (ponad 50%) studenci studiów II stopnia (jako współautorów dopuszcza się maksymalnie 2 osoby nie będące studentami).
5. Autor zgłaszający powinien podać afiliację studentów do odpowiedniej uczelni wyższej oraz Studenckiego Kola Naukowego.
6. Oprócz autorów pracy, definiuje się także osobę pełniącą nadzór nad przygotowaniem pracy (opiekuna pracy, który może, ale nie musi być tożsamy z opiekunem Studenckiego Kola Naukowego).
7. Prace są zgłaszane przez system abstraktów Kongresu PTK w wersji anglojęzycznej, następnie są oceniane przez recenzentów i ostatecznie spośród najlepszych KNK PTK wybiera 5 prac do prezentacji ustnych podczas sesji konkursowej.
8. Prezentacja pracy i dyskusja nad nią odbywa się w języku angielskim.
9. Zawiadomienie o kwalifikacji pracy zostanie przesłane e-mailem do autora zgłaszającego.
10. Komisja jurorów konkursu zostanie wyznaczona przez Patrona konkursu oraz Organizatorów konkursu w liczbie nie mniejszej niż 3 pracowników naukowych ze stopniem naukowym, co najmniej doktora nauk medycznych.
11. Zgłoszenie pracy na Konferencje jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.
12. Termin zgłaszania prac upływa z dniem 22 kwietnia 2013 r.