Wybór oferty na przygotowanie koncepcji i zawartości kursu e-learningowego pt. „Diagnostyka elektrokardiograficzna“.

2013-05-15
Działając zgodnie z regulaminem Komisja Konkursowa podjęła decyzję wyboru oferty dr hab. med. Jerzego Krzysztofa Wranicza jako realizatora kursu pt. „Diagnostyka elektrokardiograficzna“ w ramach Platformy Edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Liderowi projektu oraz współautorom planowanych tematów serdecznie gratulujemy.

Dziękując za zainteresowanie rozwojem Platformy Edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego gorąco zachęcamy Państwa do składania ofert w następnych konkursach.


Prof. Jarosław Drożdż                                          Prof. Janina Stępińska
Przewodniczący Platformy Edukacyjnej             Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego