List prof. Komajdy w sprawie wyborów do Władz ESC, które odbędą się w 2014 roku

2013-08-02
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Kilka tygodni temu otrzymaliście Państwo ramy czasowe wyborów, które odbędą się w 2014 roku.
Pozwolę sobie przypomnieć, że czas składania wniosków będzie krótszy niż w poprzednich wyborach ze względu na zmiany w regulaminie Komisji Nominacyjnej.
Propozycje kandydatur zgłaszać będzie można od dnia 16 września 2013 roku a ostateczny termin składania wniosków upływa 25 listopada 2013 roku.

Jeżeli mają Państwo zamiar zgłoszenia propozycji do Komisji Nominacyjnej, proszę o podjęcie niezbędnych decyzji w stosownym terminie.
W załączeniu przesyłam również ponownie dokument przedstawiający ramy czasowe wyborów.

Z poważaniem,
Michel KomajdaKOMISJA NOMINACYJNA RAMY CZASOWE – WYBORY 2014


2013
poniedziałek, 16 wrześniaZaproszenie do zgłaszania propozycji kandydatur

poniedziałek, 25 listopada

Ostateczny termin składania wniosków/propozycji – lista propozycji


2014
piątek, 24 styczniaWybór kandydatów
Rozmowa z kandydatami na Prezesa-Elekta/członków Grupy ds. Zarządu – wstępna lista kandydatów

poniedziałek/wtorek, 27-28 stycznia

Ogłoszenie listy kandydatów przez Komisję Nominacyjna / Zgłaszanie propozycji alternatywnych kandydatur

piątek, 28 lutego

Zamknięcie alternatywnych propozycji

środa/czwartek, 5/6 marca

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów
Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przez Komisję Nominacyjną

poniedziałek, 5 maja

Dystrybucja kart do głosowania / Rozpoczęcie głosowania

czwartek, 19 czerwca

Ostateczny termin przyjmowania głosów listownych

poniedziałek, 30 czerwca

Ogłoszenie wyników