Zaproszenie do składania ofert na organizację XVI Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii PTK w Lublinie

2013-10-04

Lublin, dnia 03.10.2013 r.W związku z planowaną w dniach 16-17.05.2014 r. organizacją XVI Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Lublinie ogłaszamy konkurs na przeprowadzenie w/w Konferencji.
Przewidywana liczba uczestników to ok. 800 osób.
Prosimy o zgłaszanie się firm z dużym, udokumentowanym doświadczeniem
w tej dziedzinie, w okresie do 3 tygodni od dnia pojawienia się powyższej informacji.
Od firmy organizującej konferencję oczekujemy:
- profesjonalnej obsługi konferencji,
- nagłośnienia i reklamy,
- rejestracji uczestników,
- zabezpieczenia odpowiedniej liczby miejsc hotelowych,
- sal wykładowych,
- cateringu w czasie obrad,
- zorganizowania spotkania towarzyskiego i zapewnienia oprawy artystycznej, - przygotowanie materiałów zjazdowych,
- wystawy firm sprzętowych i farmaceutycznych,
- prowadzenia finansów,
- znalezienia sponsorów i patronów konferencji.

Oferty należy składać drogą pocztową, na adres:

Komitet Organizacyjny XVI Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Klinika Kardiologii 20-954 Lublin, ul. Jaczewskiego 8
e-mail: a.wysokinski@umlub.pl, tel. 81 724 41 51.Prof. dr hab. med. Andrzej Wysokiński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XVI Konferencji Sekcji Echokardiografii PTK