Stanowisko Prezesa PTK i Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii w sprawie szkalującego środowisko kardiologiczne artykułu w "Gazecie Wyborczej"

2013-10-09

Warszawa, 9.10.2013 r.

Pan
Adam Michnik
Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej


Szanowny Panie Redaktorze,

Ze zdziwieniem i smutkiem zapoznaliśmy się z artykułem „NFZ przepłaca za zabiegi”, opublikowanym na łamach Gazety Wyborczej w dniu 8 października br. Autorka, Redaktor Judyta Watoła, nie pierwszy raz bardzo krytycznie odnosi się do osiągnięć polskiej kardiologii. To, czego zazdrości nam Europa i świat – powszechnego dostępu chorych z zawałem serca do nowoczesnego, skutecznego leczenia inwazyjnego – staje się w przekazie Pani Redaktor „skokiem na kasę” NFZ. Jak wynika z artykułu, w pogoni za pieniędzmi nieuczciwi kardiolodzy gotowi są każdej osobie z bólem w klatce piersiowej wszczepiać stenty. To błędna, złośliwa i szkodliwa diagnoza środowiska kardiologicznego. A jej skutki społeczne mogą być fatalne.
Jeszcze niedawno Pani Redaktor wspólnie z nami namawiała pacjentów z bólem w klatce piersiowej do jak najszybszego zgłaszania się do ośrodków kardiologii inwazyjnej. Niestety, dzisiaj po stwierdzeniu, że „zwykły ból w klatce piersiowej leczony jest jak zawał” Redaktor Judyta Watoła traci wiarygodność. Rozpoznanie zawału serca jest jasno określone i zdefiniowane. Tym samym, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy kardiologicznej i przejrzystymi wytycznymi naszych towarzystw naukowych, nie można postawić rozpoznania zawału serca jedyne na podstawie wystąpienia bólu w klatce piersiowej.
Leczenie świeżego zawału serca w Polsce należy do najtańszych w Unii Europejskiej. Jeśli dochodzi do nadużyć w wykorzystywaniu nielimitowanego leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych, to NFZ dysponuje odpowiednimi narzędziami kontrolnymi i karami, żeby nieuczciwe ośrodki kardiologiczne pozbawić możliwości kontraktowania. W tym zakresie chcemy ściśle współpracować z organami kontrolnymi NFZ. Służy temu między innymi wprowadzony przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego system certyfikatów ośrodków kardiologicznych oraz kardiologów interwencyjnych, który niejednokrotnie przewyższa pod względem kontroli jakości wykonywanych zabiegów obecne standardy w krajach zachodnioeuropejskich.
Artykuł „NFZ przepłaca za zabiegi” może rodzić obawy i poczucie zagrożenia ze strony naszych chorych przyjmowanych do oddziałów kardiologii z rozpoznaniem zawału serca – obawy co do konieczności i celowości podjęcia właściwego i optymalnego leczenia, jakim jest leczenie inwazyjne ostrej fazy zawału serca. W konsekwencji może to skutkować brakiem zgody chorych na podjęcie zalecanego na całym świecie leczenia świeżego zawału serca, a taka sytuacja zagraża bezpośrednio ich zdrowiu i życiu. Dlatego takie działania uważamy nie tylko za wysoce nieodpowiedzialne i niebezpieczne dla pacjentów, ale również szkalujące CAŁE ŚRODOWISKO KARDIOLOGICZNE w naszym kraju.

Prof. dr hab. med. Grzegorz OpolskiProf. dr hab. med. Zbigniew Kalarus
Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego