Kongres ESC 2014 – pięć nowych wytycznych

2014-08-31
Szanowni Państwo,

Podczas tegorocznego Kongresu ESC ogłoszonych zostanie pięć nowych wytycznych poświęconych następującym tematom:
- operacje niekradiologiczne
- kardiomiopatia przerostowa
- zatorowość płucna
- choroby aorty
- rewaskularyzacja mięśnia sercowego.

Pierwsze z nich powstały przy współpracy z Europejskim Towarzystwem Anestezjologicznym, a ostatnie we współpracy z Europejskim Towarzystwem Torakochirurgicznym. Wszystkie wytyczne opracowano pod nadzorem Komisji ds. Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W pracach nad poszczególnymi wytycznymi wzięło udział ponad 100 ekspertów. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie escardio.org