Kongres ESC 2014 – get-together na stoisku PTK

2014-09-01
Dziś, 1 września br., podczas Kongresu ESC w Barcelonie na stoisku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbyło się spotkanie get-together. Zaproszeni byli wszyscy uczestnicy z Polski oraz znakomici zagraniczni goście.

Tematem przewodnim spotkania był podwójny jubileusz obchodzony w tym roku – 60-lecie istnienia PTK oraz 20-lecie istnienia Klubu 30 PTK. W części oficjalnej spotkania znalazło się przemówienie prof. Zbigniewa Kalarusa, Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Ewy Jankowskiej, Prezesa Klubu 30 PTK, prof. Michała Tendery, byłego Prezesa ESC. Następnie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na jubileuszowy poczęstunek.

Spotkania get-together stały się już miłą tradycją w czasie Kongresów ESC. Co roku gromadzą wielu gości i są znakomitą okazją do integracji.