XVIII Kongres PTK: inauguracja

2014-09-20
W czwartek, 18 września br., w Poznaniu odbyła się inauguracja XVIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nowością w tym roku był wykład inauguracyjny wygłoszony przez gościa specjalnego Kongresu, którym był profesor Gregory Y.H. Lip z Birmingham, niekwestionowany autorytet w zakresie leczenia chorych z migotaniem przedsionków.

Na uroczystej inauguracji powitania wszystkich uczestników i zaproszonych gości dokonali współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego – prof. Romuald Ochotny oraz doc. Przemysław Mitkowski z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Następnie głos zabrał prof. Dariusz Dudek – przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresów PTK. Dalszą ceremonię prowadził prof. Zbigniew Kalarus – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w towarzystwie prof. Piotra Hoffmana – prezesa elekta PTK.

Prof. Zbigniew Kalarus podkreślił, że bieżący rok jest dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego rokiem szczególnym, gdyż obchodzi ono 60-lecie swojego istnienia. Wspomniał także o celach statutowych Towarzystwa, wśród których jednym z wiodących jest edukacja środowiska lekarskiego oraz społeczeństwa. Tutaj szczególną uwagę zwrócił na Multimedialną Platformę Edukacyjną PTK (MPE PTK), która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Szczególne rekordy popularności bije uruchomiony w tym roku Interaktywny Kurs EKG opracowany przez zespół ekspertów pod kierunkiem doc. Rafała Baranowskiego z Instytutu Kardiologii w Warszawie. Dalszy rozwój MPE PTK jest priorytetem bieżącej kadencji i kolejnym etapem prac nad jej udoskonalaniem będzie uruchomienie platformy przeznaczonej dla pacjentów po zawale serca oraz ich bliskich i opiekunów. Zdaniem Prezesa PTK prof. Zbigniewa Kalarusa dzięki postępowi farmakoterapii i kardiologii interwencyjnej możliwe jest w Polsce bardzo skuteczne leczenie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Aby utrzymać korzystne efekty leczenia szpitalnego niezbędna jest poprawa opieki ambulatoryjnej. Jednym z kroków na drodze ku realizacji tego celu jest edukacja pacjentów. Portal dla pacjentów po zawale serca ma zatem stanowić multimedialny poradnik zawierający wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania i problemy chorych.

Głównym punktem programu inauguracji XVIII Kongresu PTK był wykład inauguracyjny pt. „Atrial fibrillation patients presenting with an acute coronary syndrome and/or undergoing stenting: where are we now?”. Wygłosił go prof. Gregory Y.H. Lip z Centrum Nauk o Układzie Krążenia Uniwersytetu w Birmingham. Prof. Lip praktykuje we wszelkich dziedzinach medycyny związanej z układem krążenia, ale w kręgu jego szczególnych zainteresowań jest migotanie przedsionków oraz patofizjologia związanych z nim powikłań zakrzepowo-zatorowych. Wg portalu Expertscape prof. Lip jest światowym ekspertem w zakresie leczenia pacjentów w z migotaniem przedsionków, a Uniwersytet w Birmingham znalazł się w czołówce ośrodków prowadzących badania nad tą arytmią.

Podczas ceremonii tradycyjnie już przyznano Członkostwo Honorowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W tym roku wyróżnienie to otrzymał wybitny kardiolog i nestor polskiej elektrokardiografii – prof. Franciszek Walczak. Laudację wygłosił doc. Łukasz Szumowski. W trakcie sesji inauguracyjnej wręczono także wiele nagród, wyróżnień i grantów m.in.: Nagrodę Prezesów PTK, Nagrodę Naukową roku 2013, Nagrodę Naukową Klubu 30, nagrodę za publikację, za najlepszą pracę z zakresu badań klinicznych, za najlepszą pracę z zakresu badań podstawowych, za najlepszą pracę studencką, za najlepszy plakat, granty naukowe firm Servier i Adamed, grant dla młodego naukowca.

Ponadto Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przyznało tytuły Partnerów oraz Przyjaciół Polskiej Kardiologii, którymi zostały firmy Adamed, Polpharma i Servier Polska (Partnerzy) oraz Abbott i Medtronic (Przyjaciele).