Minister Zdrowia podpisał Deklarację Bałtycką w sprawie wdrożenia telemedycyny

2015-08-25
20 sierpnia 2015 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbyło się spotkanie Ministra Zdrowia, prof. Mariana Zembali, z Komisją Informatyki i Telemedycyny PTK, autorami Deklaracji Bałtyckiej oraz przedstawicielami Telemedycznej Grupy Roboczej.

Deklaracja Bałtycka jest dokumentem środowiska kardiologicznego, analizującym aktualny stan telemedycyny w Polsce i identyfikującym najważniejsze bariery dla jej rozwoju. W ramach prac Komisji oraz TGR zostały wypracowane konkretne propozycje działań zmierzających do zniesienia barier dla świadczeń telemedycznych, zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentom oraz edukacji środowiska medycznego.

W trakcie obrad omówiono szczegółowo przygotowane propozycje zmian legislacyjnych, które w chwili obecnej stanowią najważniejsze ograniczenia rozwoju tej dziedziny medycyny. Minister podkreślił wagę zapewnienia dostępu do telemedycznych konsultacji medycznych różnych specjalizacji – nie tylko kardiologii – i poparł działania w kierunku nowelizacji ustaw regulujących zasady świadczeń medycznych.
Ważnym punktem spotkania było sygnowanie przez Ministra Zdrowia oraz autorów dokumentu Deklaracji Bałtyckiej.
Umożliwienie bezpiecznego wykorzystania nowych technologii mobilnych w opiece zdrowotnej zostało określone przez Komisję Europejską w dokumencie „Zielona księga w zakresie zdrowia mobilnego”. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, innowacyjne rozwiązania telemedyczne pozwalają na zwiększeniu efektywności diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, przez co zwiększają dostępność i niwelują dysproporcje w opiece medycznej nad pacjentem.Osoby na zdjęciu w kolejności od lewej:
Adam Konka - Prezes Zarządu Kardio-Med Silesia
doc. Marcin Grabowski - Sekretarz Zarządu Głównego PTK
mec. Michał Czarnuch - Kancelaria DZP
prof. Ryszard Piotrowicz - Przewodniczący Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK
dr Łukasz Kołtowski - Komisja Informatyki i Telemedycyny PTK
prof. Marian Zembala - Minister Zdrowia
dr Paweł Balsam - Komisja Informatyki i Telemedycyny PTK
Beata Lewandowska - Dyrektor Biura PTK