Komunikat Komisji Nagród PTK - zgłaszanie wniosków o Nagrodę Naukową lub Nagrodę za Publikację w roku 2016

2017-02-09
Komisja Nagród PTK informuje o możliwości zgłaszania wniosków do Nagrody Naukowej i Nagrody za Publikację Naukową w roku 2016.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 10 marca 2017 roku.

Zasady składania wniosków określa Regulamin Działania Komisji Nagród. Zgłoszenia należy dokonać na formularzach (Zał. Nr 1 lub Zał. Nr 2), których podpisane skany wraz ze skanami pierwszych stron zgłaszanych publikacji należy przekazać wyłącznie drogą elektroniczną na dwa adresy jednocześnie:

zgasior@ptkardio.pl i
fizklin@wp.pl

Z wyrazami szacunku,

Prof. Zbigniew Gąsior
Przewodniczący Komisji Nagród PTK