Zaproszenie do składania ofert na konkurs SRS PTK - działania PR

2017-05-31
KONKURS OFERT

Na działania medialne omawiające probelmatykę zaburzeń rytmu serca i ich leczenia oraz promowanie wizerunku marki Sekcja Rytmu Serca PTK.Zakres działań:

1. Opracowanie strategii komunikacji i przygotowanie harmonogramu działań na każdy miesiąc oraz bieżące reagowanie na aktualną sytuację;
2. Opracowanie strategii PR i działań wspierających SRS (m.in współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, innymi ważnymi podmiotami dla SRS);
3. Przeprowadzanie wywiadów z kluczowymi dla SRS osobami, spisywanie ich, tworzenie informacji prasowych (news) oraz artykułów prasowych na potrzeby mediów oraz kanałów SRS (strona www oraz profil na FB) – konieczne określenie liczby wywiadów tworzących podstawę informacyjną dla publikacji;
4. Promocję w mediach – współpraca z dziennikarzami (prasa, radio, TV, Internet);
5. Doradztwo wizerunkowe;
6. Organizacja (oraz nadzór) konferencji prasowych w ilości wybranej przez zleceniodawcę;
7. Przygotowywanie komunikatów informacyjno­promocyjnych dla partnerów oraz na potrzeby publikacji internetowych i prasowych;
8. Przygotowanie podsumowań, raportów z działań, ofert partnerskich i sponsorskich dla projektów medialnych, które mogą być realizowane przez SRS (np. na kampanię społeczną); 

9. Prowadzenie biura prasowego SRS i rzecznictwo prasowe (w zależności od potrzeb);
10. Obsługę w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube);
11. Przygotowanie koncepcji sesji zdjęciowych na potrzeby materiałów prasowych (kluczowe osoby, zabiegi);
12. Doradztwo wizerunkowe;
13. Wsparcie PR istotnych dla SRS PTK wydarzeń naukowych;
14. Współpraca ze środowiskiem kardiologicznym i pacjenckim;
15. Konieczna dyspozycyjność telefoniczna i mailowa dla dziennikarzy.

Czas umowy: od 1.09.2017 do 31.12.2017
Oferty pisemne (zawierające deklarację współpracy w ww. zakresach, doświadczenie oraz ew. wyniki w zakresie działań medialnych) prosimy składać na adres:

Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii,
Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. Skłodowskiej 9,
44-100 Zabrze

Termin składania ofert: 12.06.2017