Ponowne zaproszenie do składania ofert na działania PR i stronę internetową SRS PTK

2017-07-31
Szanowni Państwo,

Zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK nie wyłonił satysfakcjonujących propozycji z konkursów ofert na obsługę strony internetowej SRS PTK oraz działania PR na rzecz SRS PTK.

W związku z powyższym ogłasza się ponownie konkurs ofert na ww. zadania (z terminem składania ofert do dnia 15 sierpnia 2017).

Zapraszamy do składania ofert na administrowanie stroną internetową Sekcji Rytmu Serca PTK

Zakres oferty powinien obejmować:

• koncepcję odświeżenia wyglądu i sposobu funkcjonowania obecnej strony internetowej;
• prosimy przedstawić także pomysły na aktualizację strony internetowej i kanałów komunikacji z jej użytkownikami - Członkami Sekcji i osobami zainteresowanymi tematyką;

Chcielibyśmy także poznać propozycję stworzenia nowej strony internetowej obejmującą:

- koncepcję zawartości, układu strony głównej i podstron;
- proponowaną technologię, która zostanie wykorzystana do wykonania serwisu;
- proponowany sposób zarządzania zawartością/aktualizacji.


Zapraszamy do składania ofert na działania medialne omawiające problematykę zaburzeń rytmu serca i ich leczenia oraz promowanie wizerunku marki Sekcja Rytmu Serca PTK

Zakres działań:

1. Opracowanie strategii komunikacji i przygotowanie harmonogramu działań na każdy miesiąc oraz bieżące reagowanie na aktualną sytuację;
2. Opracowanie strategii PR i działań wspierających SRS (m.in współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, innymi ważnymi podmiotami dla SRS);
3. Przeprowadzanie wywiadów z kluczowymi dla SRS osobami, spisywanie ich, tworzenie informacji prasowych (news) oraz artykułów prasowych na potrzeby mediów oraz kanałów SRS (strona www oraz profil na FB) – konieczne określenie liczby wywiadów tworzących podstawę informacyjną dla publikacji;
4. Promocję w mediach – współpraca z dziennikarzami (prasa, radio, TV, Internet);
5. Doradztwo wizerunkowe;
6. Organizacja (oraz nadzór) konferencji prasowych w ilości wybranej przez zleceniodawcę;
7. Przygotowywanie komunikatów informacyjno-­promocyjnych dla partnerów oraz na potrzeby publikacji internetowych i prasowych;
8. Przygotowanie podsumowań, raportów z działań, ofert partnerskich i sponsorskich dla projektów medialnych, które mogą być realizowane przez SRS (np. na kampanię społeczną); 

9. Prowadzenie biura prasowego SRS i rzecznictwo prasowe (w zależności od potrzeb);
10. Obsługę w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube);
11. Przygotowanie koncepcji sesji zdjęciowych na potrzeby materiałów prasowych (kluczowe osoby, zabiegi);
12. Doradztwo wizerunkowe;
13. Wsparcie PR istotnych dla SRS PTK wydarzeń naukowych;
14. Współpraca ze środowiskiem kardiologicznym i pacjenckim;
15. Konieczna dyspozycyjność telefoniczna i mailowa dla dziennikarzy.

Czas umowy: od 1.09.2017 do 31.12.2017

Wszystkim dotychczasowym Oferentom bardzo serdecznie dziękujemy za udział i - w przypadku gdyby mieli Państwo nowe propozycje - zachęcamy do ponownego udziału w konkursie ofert.


Prosimy o szczegółowe zapoznania się z wcześniejszymi zapytaniami znajdującymi się w załączeniu.