Konkurs na miejsce Kongresu PTK w 2019 r.

2017-11-13
Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Zapraszamy Ośrodki kardiologiczne do złożenia ofert, w Biurze PTK, na organizację XXIII Międzynarodowego Kongresu PTK, który odbędzie się w 2019 r.
Załączamy przewodnik oferenta, który przedstawia wymagania jakim musi sprostać potencjalny organizator tego wydarzenia i proponowane przez niego centrum kongresowe.

Termin składania ofert upływa 15.12.2017 r.


Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski
w imieniu Zarządu Głównego PTK