Konkurs na miejsce Kongresu PTK w 2020 r.

2018-04-27
Szanowni Państwo!

Zapraszamy Ośrodki kardiologiczne do złożenia ofert na organizację XXIV Międzynarodowego Kongresu PTK, który odbędzie się w 2020 r. Jednocześnie informujemy, że w przypadku wpłynięcia kilku znakomitych ofert Zarząd Główny może podjąć decyzję o miejscu organizacji Kongresu PTK także w 2021, a nawet 2022 roku. Ofertę można przesłać pocztą na adres Zarządu Głównego PTK, albo drogą elektroniczną na adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl
Załączamy przewodnik oferenta, który przedstawia wymagania jakim musi sprostać potencjalny organizator tego wydarzenia i proponowane przez niego centrum kongresowe.

Termin składania ofert upływa 1 VI 2018 r.


Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
w imieniu Zarządu Głównego PTK