Granty wyjazdowe ESC na Kongres ESC w Paryżu

2019-01-28
Szanowni Państwo,
Informujemy o możliwości ubiegania się o granty wyjazdowe ESC w wysokości 850 Euro na dofinansowanie kosztów podróży i zakwaterowania w związku z udziałem w Kongresie ESC 2019 w Paryżu. Laureaci grantów będą również zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
Granty przeznaczone są dla członków Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego o statusie „ESC Professional Memeber”, bez określonego limitu wiekowego, którzy nie korzystali z grantów ESC w latach 2016-2018. Preferowani będą kandydaci będący pierwszymi autorami lub współautorami abstraktów przyjętych do prezentacji w trakcie Kongresu. Szczegółowe informacje o grancie wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo pod tym adresem:
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2019 r.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
Prezes PTK
Dr hab. med. Jacek Legutko, prof. nadzw. UJ
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów ZG PTK