Komunikat Komisji Nauki i Grantów ZG PTK – grant naukowy dla Młodych Naukowców 2019 pod patronatem Klubu 30 PTK

2019-04-04
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania aplikacji w konkursie o Grant Naukowy dla Młodych Naukowców 2019 pod patronatem Klubu 30 PTK przeznaczony na realizację projektu badawczego z zakresu kardiologii – Regulamin konkursu w załączeniu.

Aplikacje należy składać na formularzu załączonym do zawiadomienia – Załącznik nr 1. Czas realizacji Grantu wynosi dwa lata. Formularz sprawozdania stanowi Załącznik nr 2 . Do wniosku musi być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i informacji wnioskodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.

Deadline składania wniosków upływa 19 kwietnia br.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. med. Jacek Legutko, prof. nadzw. UJ
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego