Przedłużenie terminu składania wniosków na Grant Naukowy firmy Adamed

2019-05-16
Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania aplikacji w konkursie o Grant Naukowy PTK 2019 pod patronatem firmy Adamed, przeznaczony na badanie naukowe z zakresu kardiologii eksperymentalnej – Regulamin konkursu w załączeniu. Aplikacje należy składać na formularzu załączonym do Regulaminu – Załącznik nr 1. Czas realizacji Grantu wynosi dwa lata. Formularz sprawozdania stanowi Załącznik nr 2 .

Deadline składania wniosków został przedłużony i upływa 31 maja br.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. med. Jacek Legutko, prof. nadzw. UJ
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Regulamin_GRANT NAUKOWY ADAMED 2019.doc