Przedłużenie terminu składania wniosków na grant naukowy PTK 2019 we współpracy z firmą Servier

2019-04-30
Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania aplikacji w konkursie o Grant Naukowy PTK 2019 we współpracy z firmą Servier przeznaczony na realizację projektu badawczego z zakresu kardiologii – Regulamin konkursu w załączeniu. Aplikacje należy składać na formularzu załączonym do zawiadomienia – (Załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3). Czas realizacji Grantu wynosi dwa lata. Formularz sprawozdania stanowi Załącznik nr 2.

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków został przedłużony do 6 maja 2019.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. med. Jacek Legutko, prof. nadzw. UJ
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Regulamin_GRANT NAUKOWY Servier LAST.pdf

Załącznik nr 1 - WNIOSEK O GRANT PTK 2019.docx

Załącznik nr 2 - Wzór sprawozdania.docx

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych.docx