Komunikat Komisji Nauki i Grantów ZG PTK - granty na Kongres ESC 2019

2019-05-07
Komisja Nauki i Grantów ZG PTK uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o refundację kosztów wyjazdu na Kongres ESC 2019 w Paryżu dla pierwszych autorów przyjętych prac oryginalnych. Wysokość refundacji – max. do 6000 zł. Zasady ubiegania się o grant znajdziecie Państwo w Regulaminie przyznawania i rozliczania delegacji na wyjazdy zagraniczne w PTK.

Deadline zgłaszania wniosków upływa 31 maja br.
Wnioski prosimy przesyłać na adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl

Dr hab. med. Jacek Legutko, prof. nadzw. UJ
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Załączniki:

1. Regulamin przyznawania i rozliczania delegacji na wyjazdy zagraniczne w PTK -wersja 2019.doc
2. Załącznik nr 1.pdf
3. Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie dofinansowania na wyjazd na konferencję z listy głównej PTK.docx
4. Załącznik nr 3.docx