Decyzja o przyznaniu grantów wyjazdowych na Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Paryż 31.08 – 4.09.2019 r.

2019-06-13
Komisja Nauki i Grantów ZG PTK, przy akceptacji Zarządu Głównego PTK, podjęła decyzję o przyznaniu grantów wyjazdowych na Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Paryżu w dniach 31.08 - 04.09.19, następującym członkom Towarzystwa:

1. Anna Borowiec
2. Kamila Cygulska
3. Rafał Dąbrowski
4. Maciej Dębski
5. Mariusz Dębski
6. Piotr Futyma
7. Jan Henzel
8. Katarzyna Holcman
9. Rafał Januszek
10. Ewelina Jasic-Szpak
11. Marek Jastrzębski
12. Szymon Mielczarek
13. Agnieszka Młynarska
14. Anna Oleksiak
15. Michał Orszulak
16. Łukasz Piątek
17. Tomasz Rywik
18. Maciej Stąpór
19. Krzysztof Ściborski
20. Maciej Wybraniec
21. Łukasz Zandecki
22. Jacek Zawadzki


Z wyrazami szacunku,

Dr hab. med. Jacek Legutko, prof. nadzw. UJ
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego