Opinia ekspertów PTK dotycząca rozwiązań telemedycznych w kardiologii

2018-11-23
Szanowni Państwo,

telemedycyna jest szybko rozwijającym się kierunkiem działalności leczniczej a kardiologia jest jedną z dziedzin, w której metody telemedyczne były w pionierski sposób testowane i wdrażane w codziennej praktyce. Obecnie w Polsce obowiązują stosowne regulacje prawne dla usług medycznych prowadzonych zdalnie, bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Na liście procedur refundowanych pojawiły się pierwsze usługi medyczne, dostępne są także certyfikowane, zaaprobowane przez agencje rejestrujące, urządzenia telemedyczne. Co więcej, publikuje się wyniki badań naukowych potwierdzające wiarygodność i użyteczność metod telemedycznych w poprawie jakość życia i rokowania pacjentów kardiologicznych. Część z nich jest już w niektórych polskich ośrodkach stałymi elementami usług diagnostycznych i terapeutycznych, a inne mają szansę stać się nimi w niedalekiej przyszłości.

Dlatego też eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiej Akademii Nauk przygotowali dokument podsumowujący obecny stan wiedzy w obszarze telekardiologii. Stanowi on rozszerzoną wersję stanowiska opublikowanego wiosną b.r. w Kardiologii Polskiej (Kardiol Pol. 2018;76(3):698-707). Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie chwilę na jego lekturę. Chcielibyśmy aby stanowił on „żywe wytyczne“ i był regularnie aktualizowany w odpowiedzi na dynamiczny rozwój telekardiologii.

prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz wraz z Zespołem Autorów

Załączony dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących. Może być on wykorzystywany lub rozpowszechniany jedynie w celach informacyjnych i edukacyjnych, ze wskazaniem źródła informacji.
 
Pełna wersja