Prof. Jarosław Kaźmierczak zrezygnował z pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii

2022-02-02

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że prof. Jarosław Kaźmierczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii.

Bardzo dziękujemy Panu Profesorowi za 8-letnią współpracę w trakcie pełnienia tej funkcji przy licznych inicjatywach i projektach prowadzonych razem z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym.

Życzymy samych sukcesów na pozostałych polach zawodowych.

W imieniu Zarządu Głównego PTK,

 

prof. Przemysław Mitkowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego