Zachęcamy do wypełnienia ankiety przesłanej przez World Heart Federation

2022-03-01

Szanowni Państwo,

W imieniu Komisji Zagranicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zachęcamy do wypełnienia ankiety przesłanej przez World Heart Federation (WHF). Przedmiotem ankiety jest m.in. mapowanie potrzeb związanych z edukacją zarówno pacjentów i personelu medycznego z uwzględnieniem możliwości stosowania nowych rozwiązań technologicznych. Szacowany czas potrzebny na jej wypełnienie to 10 min. Prosimy Państwa o udostępnianie ankiety lekarzom i lekarkom, organizacjom związanym z ochroną zdrowia, jak również pacjentom. Poniżej zamieszczam oryginalne zaproszenie od Pana profesora Fausto Pinto oraz Pana doktora Jean-Luc Eiselé.

>>PRZEJDŹ DO ANKIETY<<

Z wyrazami szacunku,

dr hab. n. med. Michał Farkowski
dr n. med Marta Załęska Kocięcka”