Tydzień dla Serca „Serce jest najważniejsze”

2022-04-19

W dniach 17-23 kwietnia br. obchodzimy Tydzień dla Serca. Kondycja naszego serca uzależniona jest
w dużym stopniu od nas samych. Profilaktyka, styl życia i regularne wizyty u lekarza mają znaczący wpływ na stan układu sercowo-naczyniowego. Niestety choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią nadal najczęstszą przyczynę zgonów na świecie.

Choroby cywilizacyjne często nazywa się chorobami XXI wieku. Należą do nich również choroby serca, które powstają w wyniku otyłości, niedopowiedniej diety, wysokiego stężenia cholesterolu, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, stresu, stosowania używek (palenie papierosów i picie alkoholu), braku aktywności fizycznej czy predyspozycji genetycznych.

Główne choroby serca:

 • choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa),
 • nadciśnienie tętnicze,
 • wady zastawkowe,
 • zapalenie mięśnia sercowego,
 • zapalenie osierdzia lub wsierdzia,
 • niewydolność mięśnia sercowego (ostra, przewlekła),
 • zaburzenia rytmu (jako objaw choroby serca)

 Rodzaje badań profilaktycznych

Tydzień dla Serca to czas uświadomienia sobie, że poprzez zdrową dietę, ograniczenie spożycia alkoholu, rzucenie palenia, wykonywanie badań profilaktycznych i aktywność fizyczną możemy zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Koniecznie też trzeba pamiętać, że regularne wykonywanie badań profilaktycznych gwarantuje nam wczesne wykrycie nieprawidłowości i ich skuteczne usuwanie – przypomina prof. dr. hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Rodzaje badań:

 • badania krwi (morfologia, elektrolity, stężenie glukozy i lipidów, kreatynina, badanie ogólne moczu),
 • pomiary ciśnienia krwi,
 • elektrokardiogram, czyli EKG,
 • inne badania w przypadku wykrycia nieprawidłowości w badaniu podmiotowym, przedmiotowym oraz wymienionych wyżej badaniach laboratoryjnych i pracownianych.

Zmiany systemowe receptą na narastający dług zdrowotny

Choroby serca i układu krążenia stanowią nadal główną przyczynę zgonów. Pandemia COVID-19 tylko wzmocniła te statystyki. - W Polsce, podczas pandemii COVID-19 śmiertelność sercowo-naczyniowa zwiększyła się o blisko 17 proc. Obecnie chorzy kardiologiczni to populacja, która w największym stopniu wpływa na wzrost tzw. długu zdrowotnego w czasie pandemii – podkreśla prof. Przemysław Mitkowski.

Tylko podjęcie działań na poziomie systemowym może przyczynić się do redukcji nadmiarowych zgonów. - Pozytywnie oceniamy powrót Ministerstwa Zdrowia do prac nad Narodowym Programem Chorób Układu Krążenia. Mamy nadzieję, że jego ostateczny kształt będzie wypracowany z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym. Tak ważny dokument powinien zostać skonsultowany ze wszystkimi interesariuszami – podkreśla prof. dr hab. n. med. Robert Gil, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne od lat angażuje się w dialog z administracją publiczną celem wypracowania rozwiązań, które poprawią jakość opieki nad pacjentem. - PTK odpowiada już za przygotowanie Programu Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał) i za Program Kompleksowej Opieki nad Chorymi z Niewydolnością Serca (KONS), z czego ten ostatni nie został wdrożony, co do końca nie jest dla nas jasne – wskazuje prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, Past-Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Obecnie najważniejsze jest jak najszybsze rozszerzenie Krajowej Sieci Kardiologicznej o kolejne województwa, a także zmiany w programie leczenia hiperlipidemii, co pozwoli na zniwelowanie różnic pomiędzy poszczególnymi regionami w dostępie do opieki kardiologicznej, i skuteczną profilaktykę rozwoju objawowej miażdżycowej choroby tętnic  – dodaje prof. Adam Witkowski.

To, co niewątpliwie wpływa na poprawę opieki nad pacjentem, to również technologie medyczne – Liczymy, że niedługo do refundacji zostanie wdrożony system zdalnego monitorowania urządzeń wszczepialnych. Telemonitoring pozwala na właściwy nadzór nad pacjentem i zwiększa jego bezpieczeństwo. Korzyści płynące z tej technologii są oczywiste dla Ministerstwa Zdrowia, więc mam nadzieję, w tym roku w końcu doczekamy jej włączenia do koszyka świadczeń gwarantowanych – podkreśla prof. Przemysław Mitkowski. Liczymy także na szybkie umieszczenie w koszyku, jako odrębnych pozycji także stymulacji bezelektrodowej, wszczepialnych rejestratorów zdarzeń, kamizelki defibrylującej, czy procedury udrażniania przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych orz przezskórnego leczenia niedomyklaności zastawki trójdzielnej – dodaje prof. Mitkowski.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat chorób sercowo-naczyniowych. Informacje znajdą Państwo na stronach portali edukacyjnych dla pacjentów i ich opiekunów przygotowanych przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: copozawale.pl, arytmiagroziudarem.pl, slabeserce.pl, copozatorze.pl, wysokicholesterol.pl, sercepacjenta.pl.