Zgłoś propozycję sesji – rozpoczynamy pierwszy etap prac nad programem naukowym Kongresu PTK 2024

2024-01-02


Zapraszamy do zgłaszania projektów propozycji sesji

Zapoznaj się z najważniejszymi datami!

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy prace związane z przygotowaniem programu naukowego największego wydarzenia kardiologicznego w Polsce w 2024 roku – XXVIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

System planowania programu naukowego PTK jest otwarty, zgłoś swoją propozycję sesji:

  • do 8 stycznia 2024 r. – termin zgłaszania sesji autorskich,
  • do 8 stycznia 2024 r. – termin zgłaszania sesji Sekcji oraz Asocjacji.

Zwracamy uwagę na przestrzeganie następujących zasad ogólnych konstruowania sesji:

  • w sesji nie może uczestniczyć dwóch lub więcej wykładowców z tego samego ośrodka (dopuszczalny jest jeden przewodniczący sesji oraz jeden wykładowca z tego samego ośrodka).
  • w sesji należy uwzględnić minimum jednego wykładowcę w wieku poniżej 40 roku życia.
  • dodając sesję należy zwrócić uwagę na czas jej trwania, możliwość wyboru: 60 minut lub 90 minut.
  • konstruując projekt sesji należy zwrócić się do osób uczestniczących (przewodniczący, wykładowcy) i uzyskać wstępną zgodę na ich udział.

Komitet Naukowy Kongresów zastrzega sobie prawo do modyfikacji sesji zakwalifikowanych do programu naukowego kongresu, zarówno w zakresie tematyki wykładów jak i składu osobowego danej sesji. Zasada ta nie dotyczy aktywności osób zgłaszających sesje, które zostaną uwzględnione w programie zgodnie z pierwotną propozycją.


Poniżej przedstawiamy kolejne etapy tworzenia programu naukowego:

  • od 01.02.2024 do 28.03.2024 r. – termin nadsyłania streszczeń prac oryginalnych
  • od 01.02.2024 do 28.03.2024 r. – termin nadsyłania przypadków klinicznych
  • od 01.02.2024 do 28.03.2024 r. – termin nadsyłania streszczeń prac studenckich
  • od 10.04.2024 do 15.05.2024 r. – ocena streszczeń przez recenzentów

Zgłaszając projekt sesji w Systemie Abstraktowym PTK bardzo prosimy o sprawdzenie i weryfikacje swoich danych osobowych – dokonując aktualizacji zyskują Państwo pewność, że otrzymają całą korespondencję na właściwy adres.

Liczymy na Państwa aktywność i zaangażowanie.

 

W imieniu Komitetu Naukowego Kongresów PTK

prof. dr hab. Jacek Legutko