Zapraszamy do zgłaszania projektów propozycji sesji na XXVIII Międzynarodowy Kongres PTK. Ostateczny termin upływa 14 stycznia!

2024-01-08

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie termin zgłaszania propozycji sesji autorskich oraz Sekcji i Asocjacji na XXVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego został przedłużony do 14 stycznia.

Zwracamy uwagę na przestrzeganie następujących zasad ogólnych konstruowania sesji:

  • w sesji nie może uczestniczyć dwóch lub więcej wykładowców z tego samego ośrodka (dopuszczalny jest jeden przewodniczący sesji oraz jeden wykładowca z tego samego ośrodka).
  • w sesji należy uwzględnić minimum jednego wykładowcę w wieku poniżej 40 roku życia.
  • dodając sesję należy zwrócić uwagę na czas jej trwania, możliwość wyboru: 60 minut lub 90 minut.
  • konstruując projekt sesji należy zwrócić się do osób uczestniczących (przewodniczący, wykładowcy) i uzyskać wstępną zgodę na ich udział.

Komitet Naukowy Kongresów zastrzega sobie prawo do modyfikacji sesji zakwalifikowanych do programu naukowego kongresu, zarówno w zakresie tematyki wykładów jak i składu osobowego danej sesji. Zasada ta nie dotyczy aktywności osób zgłaszających sesje, które zostaną uwzględnione w programie zgodnie z pierwotną propozycją. 

 

Liczymy na Państwa aktywność i zaangażowanie.

 

W imieniu Komitetu Naukowego Kongresów PTK

prof. dr hab. Jacek Legutko