Zapraszamy do zgłaszania prac oryginalnych – XXVIII Kongres PTK

2024-02-23

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów i przypadków klinicznych
Podziel się swoimi osiągnięciami

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zgłaszania prac oryginalnych oraz przypadków klinicznych na XXVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Termin upływa 28 marca 2024 r.

Zgłaszając pracę w systemie automatycznie zostanie ona zakwalifikowana do jednej z czterech sesji konkursowych Komitetu Naukowego Kongresów PTK (przydział do sesji następuje w wyniku najlepszych ocen uzyskanych w procesie recenzji):

  • prac oryginalnych w dziedzinie nauk klinicznych (sesja ustna),
  • prac oryginalnych w dziedzinie nauk podstawowych (sesja ustna),
  • najlepszych prac plakatowych,
  • prac oryginalnych – sesja studencka.

Zaprezentowanie pracy podczas sesji konkursowej nie wyklucza jej przedstawienia w moderowanej sesji plakatowej.

Podczas Kongresu PTK, w każdej grupie zostanie wyłoniona najlepsza praca przez Jury konkursowe, główny Autor odbierze nagrodę bezpośrednio podczas Uroczystej Inauguracji. Dla zwycięzców zgodnie z regulaminami PTK przewidziane są nagrody finansowe.


Liczymy na Państwa aktywność i zaangażowanie.

 

W imieniu Komitetu Naukowego Kongresów PTK

Prof. Jacek Legutko